Online hulp

We geven online support en buddy-hulp bij geleverde software, bij het analyseren van (onze) meetrapporten en voor het toelichten van meet- en/of scanstrategieën. Ook kunnen wij op afstand uw eigen beeldscherm overnemen voor demonstraties.

Voor online vergaderingen en beeldschermovername gebruiken we TeamViewer. Heeft u onze uitnodiging met logingegevens ontvangen, log dan hier in: 

Remote support

Home Support Online hulp